Yttre miljö

YTTRE MILJÖ

Denna grupp har hand om utemiljön. De sköter sopsortering/återvinning.

Klipper gräs och skottar snö. Sandar och städar när det behövs.Följande ingår i gruppen:


Anders Lundbäck

Roland Harr

Sixten Johansson

Stefan Wennberg

Stig Söderholm


Kontaktpersoner:


Roland Harr

E-post: rolandharr@hotmail.com

Tel 070-657 64 16 / 0922-203 07