Seskarö Bensin & Service

Seskarö Bensin & Service


Ekonomisk förening som bildades 2010 efter att sågen hade blivit nedlagd och ägaren till bensinstationen och kiosken lade ned sin verksamhet.


En av föreningens målsättningar var att se till att vi fick behålla den service vi haft. Kiosken och bensinstationens fastighet inköptes, döptes om till Ö-pärlan och verksamheten återupptogs med ett stort inslag av frivillig arbetskraft.  När sågen startardes upp på nytt såldes fastigheten och den nya ägaren fortsatte med den verksamhet som föreningen bedrivit.


En annan av föreningens målsättningar var att satsa på utveckling av Seskarö.

föreningens

Seskarö Bensin & Service

VAD? Ö-Pärlan är en kombinerad restaurang och kiosk med anor från 1950-talet. Ö-Pärlan erbjuder allt ifrån enklare matvaror till mat från grillen, bränsle, tidningar med mera.


VEM? Ö-Pärlan ägs och drivs av den ekonomiska föreningen Seskarö Bensin och Service sedan 2010, ett kooperativ med cirka 200 andelsägare, de flesta med koppling till Seskarö.


VARFÖR? Den första målsättningen var att behålla möjligheten till drivmedel på Seskarö.


HUR? Den service som föreningen tillhandahåller sker med mycket ideella arbetsinsatser. Detta skapar i sin tur möjligheter till arbetstillfällen för två personer. Fler personer önskas involverade i verksamheten och självklart även fler medlemmar. Nya idéer över serviceutbudet från föreningen/genom andra intressenter för att bemöta ökningen av människor under sommarmånaderna mottages tacksamt.

Lokalpatriotisk köptrohet främjar vardaglig affärsverksamhet på en liten ö. Ser man till att handla och tanka lite mer lokalt ökar det möjligheterna till service.


Vi behöver frivilliga till våra verksamhetsgrupper för att kunna driva en grill- och kioskverksamhet. Bland annat till "utegruppen", som sköter gräsklippning,snöskottning och tar hand om återvinningen.


Är du intresserad av att hjälpa till? Tveka inte att kontakta någon i styrelsen.

Styrelse

Ordförande: Sten-Inge Videhult


Vice Ordförande: Kurt Forss


Kassör: Thea Mjörnerud


Ledamöter: Erika Medström

  Maud Videhult

             Anders Lundbäck

  Ragnar Kallioniemi


Suppleanter: Sofia Söderholm

    Li Franzén

    Viktor Medström


Revisor: Anna Greta Lerdin


Vill du också bli andelsägare?

500 kr per andel

Kontakta Sten-Inge Videhult på telefon 070-595 73 70 eller maila styrelsen@seskarobensin-service.se


Övrig Information


     

STADGAR


VERKSAMHETSGRUPPER

ARKIV

PROJEKT

BILDGALLERI