OM

Seskarö Bensin & Service

VAD? Ö-Pärlan är en kombinerad restaurang och kiosk med anor från 1950-talet. Ö-Pärlan erbjuder allt ifrån enklare matvaror till mat från grillen, bränsle, tidningar med mera.

 

VEM? Ö-Pärlan ägs och drivs av den ekonomiska föreningen Seskarö Bensin och Service sedan 2010, ett kooperativ med cirka 200 andelsägare, de flesta med koppling till Seskarö.

 

VARFÖR? Den första målsättningen var att behålla möjligheten till drivmedel på Seskarö.

 

HUR? Den service som föreningen tillhandahåller sker med mycket ideella arbetsinsatser. Detta skapar i sin tur möjligheter till arbetstillfällen för två personer. Fler personer önskas involverade i verksamheten och självklart även fler medlemmar. Nya idéer över serviceutbudet från föreningen/genom andra intressenter för att bemöta ökningen av människor under sommarmånaderna mottages tacksamt.

Lokalpatriotisk köptrohet främjar vardaglig affärsverksamhet på en liten ö. Ser man till att handla och tanka lite mer lokalt ökar det möjligheterna till service.

 

Vi behöver frivilliga till våra verksamhetsgrupper för att kunna driva en grill- och kioskverksamhet. Bland annat till "utegruppen", som sköter gräsklippning,snöskottning och tar hand om återvinningen.

 

Är du intresserad av att hjälpa till? Tveka inte att kontakta någon i styrelsen.

Styrelse

Ordförande: Sten-Inge Videhult

 

Vice Ordförande: Kurt Forss

 

Kassör: Thea Mjörnerud

 

Ledamöter: Erika Medström

Maud Videhult

Anders Lundbäck

Ragnar Kallioniemi

 

Suppleanter: Sofia Söderholm

Li Franzén

Viktor Medström

 

Revisor: Anna Greta Lerdin

 

Vill du också bli andelsägare?

500 kr per andel

Kontakta Sten-Inge Videhult på telefon 070-595 73 70 eller maila styrelsen@seskarobensin-service.se

 

Övrig Information